Tùy chỉnh quy cách gạch


Tùy chỉnh quy cách gạch

Hướng dẫn cách xoay viên gạch

Hướng dẫn cách xoay viên gạch

Tùy chỉnh số cạnh và độ dày viên gạch

Tùy chỉnh số cạnh và độ dày viên gạch

Thay đổi kích thước gạch và cắt gạch

Thay đổi kích thước gạch và cắt gạch

Di chuyển gạch & bắt đối tượng

Di chuyển gạch & bắt đối tượng

Thay đổi chất liệu mạch gạch

Thay đổi chất liệu mạch gạch

Căn chỉnh giữa gạch hoặc khu vực lát

Căn chỉnh giữa gạch hoặc khu vực lát

Tạo khe và vát cạnh cho gạch

Tạo khe và vát cạnh cho gạch