Trần giật cấp phức tạp


Các loại trần giật cấp phức tạp: trần xiên kim tự tháp kiểu châu Âu, trần nghiêng dầm giữa, trần giật cấp có đèn,...

Thiết kế trần khu lối đi

Trong thiết kế nhà, có thể lặp lại các trần treo giống nhau, có thể chọn 1 trần treo đã thiết kế xong, và chọn lát liên tiếp để nhanh chóng lát.