Thiết kế tủ quần áo


Thiết kế tủ quần áo

Lắp đặt tấm ngăn tủ

Lắp đặt tấm ngăn tủ, cũng có thể nhanh chóng tạo các tấm ngăn tủ với khoảng cách bằng nhau.

Lắp đặt phụ kiện (thanh treo quần áo,...)

Lắp đặt các thiết bị phụ kiện trong tủ quần áo như: thanh treo quần áo, gương, giá đỡ, giỏ kéo,...

Lắp tủ cửa trượt tránh cột nhà

Cách tạo tủ cửa trượt tránh cột

Tủ tròn góc

Tủ tròn góc phần làm hai loại: tủ tròn có có cửa và tủ tròn góc không có cửa. Tấm nóc của tủ góc tròn không có cửa lại phân thành nóc tủ thẳng góc, nóc tủ góc tròn