Tấm cửa


Thiết lập tấm cửa: thay đổi phong cách tấm cửa, tùy chỉnh tham số, quét định dạng, chuyển tấm cửa thành ngăn kéo, tạo tấm lưng tủ,...

Tạo cửa tủ góc tường

Cho phép tạo cửa cho loại tủ góc tường