Phào


Lắp đặt phào nóc, len chân tường, lắp đặt đường đèn