Nhóm chức năng thiết kế cơ bản


Nhóm chức năng thiết kế cơ bản trên House3D

Thêm đối tượng vào Yêu thích

Thêm đối tượng vào Yêu thích

Nhóm & tách nhóm các đối tượng

Nhóm & tách nhóm các đối tượng

Sao chép đối tượng

Sao chép đối tượng

Tạo cửa giả và thang máy

Tạo cửa giả và thang máy

Tạo và trang trí đường viền gạch nền và đai tường

Tạo và trang trí đường viền gạch nền và đai tường

Tùy chỉnh kích thước gạch và xoay gạch

Tùy chỉnh kích thước gạch và xoay gạch

Thêm cửa vào Pillar

Thêm cửa vào Pillar

Cách lắp trần nhà

Cách lắp trần nhà

Upload model vào trang thư viện cá nhân

Upload model vào trang thư viện cá nhân

Cách kéo thả đồ đạc

Cách kéo thả đồ đạc

Ẩn/ Hiện model hàng loạt

Ẩn/ Hiện model hàng loạt

Tùy chỉnh len chân tường, phào trần

Tùy chỉnh len chân tường, phào trần