Lát trần - Tấm ốp


Lát tấm ốp cho trần: Sao chép và xóa tấm ốp, thay đổi size, hoa văn tấm ốp, ....

Lắp đặt phào trần giật cấp

Trong thiết kế trần treo, thường sử dụng các phào xung quanh các trần giật cấp, mục đích là để che các đường bị cắt ra, làm trần nhà đẹp hơn.

Xoay hoa văn tấm ốp

Xoay hoa văn của tấm ốp, chứ không làm thay đổi hướng hay hình dạng của tấm ốp.

Thay đổi tấm ốp nhanh

1. Thay thế hàng loạt tấm ốp: Thay tất cả các tấm cùng 1 loại, lát nhanh chóng. 2. Thay thế những tấm ốp được chọn: Lựa chọn tấm ốp cần thay.