Lắp đặt phần cứng


Lắp đặt phần cứng

Tùy chỉnh kích thước gạch và xoay gạch

Tùy chỉnh kích thước gạch và xoay gạch

Thêm cửa vào Pillar

Thêm cửa vào Pillar

Cách lắp trần nhà

Cách lắp trần nhà

Tùy chỉnh len chân tường, phào trần

Tùy chỉnh len chân tường, phào trần

Texture giấy dán tường và nền

Texture giấy dán tường và nền

Thêm cửa và cửa sổ

Thêm cửa và cửa sổ

Lắp đặt background

Lắp đặt background

Tạo trần có cửa sổ trời

Tạo trần có cửa sổ trời