Cầu thang


Ứng dụng vào thiết kế các kiểu cầu thang thẳng, cầu thang hình chữ L chuyển góc, ...